வாழ்க வளமுடன் .அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு

Monday, July 25, 2016

4 comments:

கோமதி அரசு said...

நலம் நாங்கள், நீங்கள் நலமா?

athira said...

ராஜேஸ் எப்படி இருக்கிறீங்க? நலமோ? திரும்ப வந்து தொடர்ந்து பதிவிடுங்கோ.

இமா க்றிஸ் said...

திடீரென்று இந்தப் பக்கம் எட்டிப் பார்க்கத் தோன்றியது. எப்படி இருக்கிறீர்கள் ரமேஷ்? நலமாக‌ இருக்க‌ வேண்டும் என்னும் பிரார்த்தனைகளுடன் - இமா

Ramesh Ramar said...

Thank you for post and your blog. My friend showed me your blog and I have been reading it ever since.Tamil News

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Admin Control Panel

New Post | Settings | Design | Edit HTML | Moderate Comments | Sign Out