வாழ்க வளமுடன் .அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு

Saturday, June 18, 2011

புதிய வேர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ்

Ctrl + Shift + D:தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டெக்ஸ்ட் கீழாக இரு அடிக்கோடுகள் இடப்படும்.
Ctrl + ] : தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டெக்ஸ்ட் ஒரு பாய்ண்ட் அதிகரிக்கப்படும்
Ctrl + [ : தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டெக்ஸ்ட் ஒரு பாய்ண்ட் குறைக்கப்படும்.
Ctrl + Shift + A: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டெக்ஸ்ட் முழுவதும் கேபிடல் எழுத்துக்களாக மாற்றப்படும். மீண்டும் அதில் பயன்படுத்தினால், முந்தைய நிலைக்குக் கொண்டு வரப்படும்.
Ctrl + =: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டெக்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்டாக மாற்றப்படும். மீண்டும் பயன்படுத்துகையில் முந்தைய நிலைக்குக் கொண்டு வரப்படும். 
Ctrl + +: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டெக்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்டாக மாற்றப்படும். மீண்டும் பயன்படுத்துகையில் முந்தைய நிலைக்குக் கொண்டு வரப்படும்.
Ctrl + Shift + Q: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டெக்ஸ்ட் சிம்பல் எழுத்து வகைக்கு மாற்றப் படும். சிம்பல் எழுத்து வகைக்கு மாற்றியதை, மீண்டும் பொதுவான ஸ்டைலில் அமைக்க Ctrl + Shift + N பயன்படுத்த வேண்டும்.
ஒரு பத்தி முழுவதையும் Heading 1 styleக்குக் கொண்டு வர Ctrl + Alt + 1 அழுத்தலாம். இப்படியே இரண்டாவது, மூன்றாவது வகை ஸ்டைலுக்குக் கொண்டு வர 2,3 (Ctrl + Alt + 2, Ctrl + Alt + 3) என மாற்றி அழுத்த வேண்டும். 
வரிகளில் புல்லட் ஸ்டைல் கொண்டு வர Ctrl + Shift + L அழுத்தவும். 

2 comments:

ஐடியா மணி ,Dip in MK,Blol,Msc,Frc,Rmkv,Bmw said...

வணக்கம் ரமேஷ் சார்!

அவசியமான தகவல்கள் சார்! புக் மார்க் செஞ்சு வைக்கிறேன்!

Mahan.Thamesh said...

பகிர்வுக்கு நன்றி

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Admin Control Panel

New Post | Settings | Design | Edit HTML | Moderate Comments | Sign Out